Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Tynnu gweithiwr gofal preswyl i blant o’r Gofrestr oherwydd camymddygiad difrifol

Gweithiwr gofal preswyl i blant wedi cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr ar ôl i wrandawiad gan Gofal Cymdeithasol Cymru ganfod bod ei gamymddygiad difrifol yn amharu ar ei addasrwydd i ymarfer ar hyn o bryd.

Ymgynghoriadau sydd i ddod

Gweld holl ymgynghoriadau
Oes ymgynghoriadau ar y gweill