Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gweithio gyda'i bartneriaid i ddarparu gwybodaeth, cyfeirio ac adnoddau i'r rheini yn y sector gofal cymdeithasol a allai gael eu heffeithio gan bandemig Covid-19 yng Nghymru (bydd rhai dolenni yn agor yn Saesneg). Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi a'r holl weithwyr allweddol eraill sy'n gweithio mor ddiflino i gefnogi pobl yng Nghymru. Rydym yn eich cyfarch.