Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

R

 1. Rheolwr arall

  Rheolaeth ganolog

 2. Rheolwr canolfan breswyl i deuluoedd

  Gwasanaethau canolfan breswyl i deuluoedd

 3. Rheolwr cartref gofal i oedolion

  Gwasanaethau cartref gofal i oedolion

 4. Rheolwr creche / gofal dydd

  Cyfleusterau gofal dydd llawn a chyfleusterau creche i blant (o dan wyth oed)

 5. Rheolwr cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol

  Cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol

 6. Rheolwr datblygu’r gweithlu

  Datblygu a hyfforddi’r gweithlu

 7. Rheolwr gofal cartref (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)

  Gwasanaethau gofal cartref (plant a phobl ifanc)

 8. Rheolwr gofal cartref (gwasanaethau i oedolion)

  Gwasanaethau gofal cartref (oedolion)

 9. Rheolwr gofal dydd sesiynol

  Gofal dydd sesiynol

 10. Rheolwr gofal preswyl i blant

  Gwasanaethau cartref gofal i blant

 11. Rheolwr gwasanaeth / prif swyddog

  Rheolaeth ganolog

 12. Rheolwr gwasanaeth dydd i blant

  Gwasanaethau cymunedol / dydd i blant a theuluoedd

 13. Rheolwr gwasanaeth dydd i oedolion

  Gwasanaethau cymunedol / dydd i oedolion

 14. Rheolwr gwasanaethau eirioli (gwasanaethau i blant a phobl ifanc)

  Gwasanaethau eirioli

 15. Rheolwr gwasanaethau eirioli (gwasanaethau i oedolion)

  Gwasanaethau eirioli

 16. Rheolwr gwasanaethau mabwysiadu

  Gwasanaethau mabwysiadu

 17. Rheolwr gwasanaethau maethu

  Gwasanaethau maethu

 18. Rheolwr lleoli oedolion / cysylltu bywydau

  Gwasanaethau lleoli oedolion / cysylltu bywydau

 19. Rheolwr tîm gwaith cymdeithasol

  Gwasanaethau gwaith cymdeithasol