Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant yn cynnwys y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r arfer y dylid eu dangos dros amser gan weithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant sy'n newydd i'w rôl. Rydym wedi datblygu canllawiau, logiau cynnydd, llyfrau gwaith, adnoddau a geirfa i'ch helpu chi i roi'r fframwaith sefydlu ar waith.