Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Digwyddiad

Gweithdai rheolwyr a chyflogwyr i gefnogi gweithredu'r fframwaith sefydlu

Dyddiad: 04 Hydref 2021 - 02 Rhagfyr 2021
Lleoliad: Ar-lein
Sefydliad: Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym wedi trefnu gweithdai misol i gefnogi gweithredu Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Rheolwyr Gofal Cymdeithasol.

Mae'r gweithdai hyn ar gyfer rheolwyr, cyflogwyr a'r rhai sy'n gyfrifol am gefnogi rheolwyr newydd yn y swydd.

Fe fydd y gweithdy yn esbonio pam fod y fframwaith sefydlu wedi’i ddatblygu, beth mae’n cynnwys, pwy ddylai ei gwblhau a pham.

Fe fydd cyfle i archwilio cynnwys y fframwaith sefydlu yn bellach mewn ystafelloedd rhyngweithiol llai gyda rheolwyr a chyflogwyr.

Sylwch y bydd gweithdai i gyd yn ymdrin â'r un pwnc, nid oes angen i chi fynychu mwy nag un.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gweithdy nesaf gan ddefnyddio'r dolen isod:

Ewch i adnoddau fframwaith sefydlu rheolwyr gofal cymdeithasol i gael mwy o wybodaeth.