Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gellir atal person cofrestredig dros dro o'r Gofrestr wrth i ni ymchwilio i honiadau neu bryderon nad ydynt wedi'u profi eto. Bydd y person cofrestredig yn cael ei atal dros dro os oes angen, er mwyn amddiffyn y cyhoedd, er budd y cyhoedd neu er budd y person cofrestredig. Gelwir yr ataliadau hyn yn orchmynion atal dros dro. Mae ataliad dros dro yn golygu na all y person cofrestredig weithio yn ei rôl gofrestredig tra bo'r ataliad yn ei le.

Ni all y cyfnod penodol ar gyfer gorchmynion atal dros dro fod yn fwy na 18 mis.

Rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Enw:
Anthony Abbiss
Rhif cofrestru:
W/5000639
Cyflogwr:
Horizons Educare
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
06//05/2020
Atal hyd nes:
11/05/2021
Enw:
Thomas Adams
Rhif cofrestru:
W/5008717
Cyflogwr:
Gynt Crystal Care Solutions Ltd
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
21/04/2020
Atal hyd nes:
20/10/2021
Enw:
Lilian Wyn Binyon
Rhif cofrestru:
W/5016057
Cyflogwr:
Carelink Home Care Services
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
15/05/2020
Atal hyd nes:
14/11/2021
Enw:
Michael Borsden
Rhif cofrestru:
W/2013962
Cyflogwr:
Gynt Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd a Port Talbot
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
23/03/2020
Atal hyd nes:
15/01/2021
Enw:
Jayne Brookes
Rhif cofrestru:
W/5026051
Cyflogwr:
Gynt Cyngor Gwynedd
Rhan o'r Gofrestr:
Part 2
Ataliedig o:
26/05/2020
Atal hyd nes:
25/11/2021
Enw:
Thomas Burgoyne
Rhif cofrestru:
W/2020070
Cyflogwr:
Options Kinsale
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
25/02/2020
Atal hyd nes:
24/08/2021
1 o 12