Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gall person cofrestredig gael amodau dros dro ar eu cofrestriad os oes angen er mwyn amddiffyn y cyhoedd, er budd y cyhoedd neu er budd y person cofrestredig.

Gelwir yr amodau dros dro hyn yn orchmynion cofrestru amodol dros dro.

Gall person cofrestredig barhau i weithio yn ei rôl gofrestredig tra bo amod ar waith. Ni all gorchmynion cofrestru amodol dros dro fod am fwy na 18 mis, cânt eu hadolygu'n rheolaidd wrth i'r ymchwiliad gael ei gynnal.

Rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Enw:
Jonathan Evans
Rhif cofrestru:
W/5006796
Cyflogwr:
Gynt Genus Care Ltd.
Rhan o'r Gofrestr:
Part 2
Amodau ar waith o:
26/03/2019
Yn dod i ben:
25/09/2020

Amodau ar waith

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma iaith y gwrandawiad

Enw:
Melanie Swindley
Rhif cofrestru:
W/2094282
Cyflogwr:
Cartref Gofal yng Castell-nedd
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Amodau ar waith o:
28/01/2020
Yn dod i ben:
27/07/2021

Amodau ar waith

Gweler y fersiwn Saesneg.

1 o 1