Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Enw:

Sean Wharton

Rhif cofrestru:
W/1106487
Dyddiad:
09/03/2020 - 10/03/2020
Amser:
9.30yb
Gweithiwr Cymdeithasol
Gorchymyn cofrestri ag amodau am 12 mis yn dechrau ar 10/04/20
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Gynt Independent Foster Care Services
Addasrwydd i ymarfer

Cyhuddiadau

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma iaith y gwrandawiad

Penderfyniad ar ffeithiau

Profwyd y ffeithiau a ddarganfuwyd yn dilyn Datganiad Ffeithiau y cytunwyd arno gan y partïon

Penderfyniad ar anaddasrwydd

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad


Penderfyniad ar Warediad

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad