Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Ein Bwrdd

Rydym yn ceisio dilyn arferion gorau ar gyfer llywodraethu da i fod yn ddibynadwy ac yn gyson ar sut mae ein Bwrdd yn gwneud penderfyniadau. Yma ceir gwybodaeth am waith ein Bwrdd a phryd mae cyfarfod nesaf y Bwrdd yn cael ei gynnal.

Sut mae ein Bwrdd yn gweithio

Gan ein bod yn cael ein hariannu'n gyhoeddus, mae angen i ni sicrhau ein bod yn dilyn rheolau pan yn gwneud penderfyniadau, cael gwerth ein arian ac yn bod yn agored ac chlir ynghylch yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym.

Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith Model Llywodraethu
Icon dogfen
Dogfen
Materion y Gall y Bwrdd yn unig eu cymeradwyo
Icon dogfen
Dogfen
Rheolau Sefydlog ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd
Icon dogfen
Dogfen
Cofrestr Fuddiannau Aelodau Bwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru 2020-21
Icon dogfen
Dogfen
Hawliau costau treuliau a chynhaliaeth Aelodau Bwrdd 1 Hydref 2019 – 31 Mawrth 2020

Manylion y cyfarfod nesaf

Dyddiad: 22 Hydref 2020
Amser: 09:15
Lleoliad: Cyfarfod 'Zoom' dros y we.

Icon dogfen
Dogfen
Papurau cyfarfod y Bwrdd - 22.10.20

Os hoffech fynychu cysylltwch â llinos.bradbury@gofalcymdeithasol.cymru.

Dyddiadau cyfarfodydd y Bwrdd wedi'u hamserlennu ar gyfer 2020/21.

  • 28.01.21
  • 29.04.21.

Cyn bapurau cyfarfod y Bwrdd

Icon dogfen
Dogfen
Papurau cyfarfod y Bwrdd - 16.07.20
Icon dogfen
Dogfen
Papurau cyfarfod y Bwrdd - 31.01.20
Icon dogfen
Dogfen
Papurau cyfarfod y Bwrdd - 12.12.19
Icon dogfen
Dogfen
Papurau cyfarfod Bwrdd - 24.10.19
Icon dogfen
Dogfen
Papurau cyfarfod y Bwrdd - 18.07.19
Icon dogfen
Dogfen
Papurau cyfarfod y Bwrdd - 11.04.19
Icon dogfen
Dogfen
Papurau cyfarfod y Bwrdd - 31.01.19

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.