Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol yng Nghymru

Ein ffocws yw llesiant, gyda gweledigaeth o fod eisiau pawb sydd angen cymorth i fyw'r bywyd sy'n bwysig iddyn nhw.

Ein nod yw cyflawni hyn trwy fagu hyder yn y gweithlu ac arwain a chefnogi gwelliant mewn gofal cymdeithasol.

I wneud hyn, rydym yn gweithio gyda phobl sy'n defnyddio gofal a chymorth ac ystod eang o sefydliadau.

Mae ein gwaith ni’n golygu bod ni’n:

  • gosod safonau ar gyfer y gweithlu gofal a chymorth, gan eu gwneud nhw’n atebol am eu gwaith
  • datblygu'r gweithlu fel bod ganddyn nhw'r wybodaeth a'r sgiliau i amddiffyn, grymuso a chefnogi'r rhai sydd angen help
  • gweithio gydag eraill i wella gwasanaethau ar gyfer ardaloedd y cytunwyd arnynt fel blaenoriaeth genedlaethol
  • rhannu arfer da gyda'r gweithlu fel y gallant ddarparu'r ymateb gorau
  • gosod blaenoriaethau ar gyfer ymchwil i gael tystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio'n dda
  • darparu gwybodaeth ar gyfer y cyhoedd a sefydliadau eraill.

Ein aelodau Bwrdd

Mick Giannasi
Darllen mwy
Abigail Harris
Darllen mwy
Carl Cooper
Darllen mwy
Damian Bridgeman
Darllen mwy
Donna Hutton
Darllen mwy
Emma Britton
Darllen mwy
Grace Quantock
Darllen mwy
Joanne Kember
Darllen mwy
Jane Moore
Darllen mwy
Kate Hawkins
Darllen mwy
Maria Battle
Darllen mwy
Peter Max
Darllen mwy
Rhian Watcyn Jones
Darllen mwy
Simon Burch
Darllen mwy
Trystan Pritchard, BA, MBA, PgDip
Darllen mwy

Ein tîm rheoli

Sue Evans
Prif Weithredwr
Darllen mwy
David Pritchard
Cyfarwyddwr Rheoleiddio
Darllen mwy
Sarah McCarty
Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu
Darllen mwy
Andrew Lycett
Cyfarwyddwr Cyllid, Strategaeth a Llywodraethu Corfforaethol
Darllen mwy